KONZULTÁCIÓ ÉS OLDÁS
REINKARNÁCIÓS UTAZTATÁSSAL
-Utazás az  előző életed, életeidbe-
A HÉTKÖZNAPI EMBER  SPIRITUALITÁSÁÉRT


Az emberi tudat és a reinkarnáció:
Sokakban felmerül a kérdés, hogy „hogyan magyarázható, az előző életek eseményeinek felébreszthetősége?” A védikus irodalom elmagyarázza, hogy az élőlény (az örök lélek) úgynevezett halálakor, más szóval a testének elhagyásakor és az ismételt megtestesülése, megszületése előtt nem pusztán önmagában hagyja el a látható „durva anyagi testét”, hanem a „finom fizikai testével” együtt. Ezt az elme, az intelligencia és az úgynevezett "hamis egó" alkotja.  Ez a három egység az, amelyeknek összehangolt működése hozza létre az anyagi tudatot. Az anyagi tudat az, ahol lezajlik minden olyan érzelmi, mentális, és gondolati folyamat, amelyekben az életünk során részünk van. A különböző tudati folyamatok, amelyeket az érzéktapasztalás vált ki bennünk, mint egy „lenyomatot” hagyva rögzülnek a tudatunk különböző rétegeiben. Ezeket a „lenyomatokat” ássuk elő a tudatos visszaemlékezéseink során is, amikor például egy régen, esetleg a gyermekkorunkban történt eseményt próbálunk felidézni, és akkor is, amikor az előző életeket feltáró vezetett-meditációs analízist végezzük. Jelen életünk eseményeire viszonylag egyszerű visszaemlékezni, az elmúlt életeinkben történtekre kevésbé, hiszen, az azokhoz kapcsolódó tudati lenyomatok mélyen a tudatunk „tudatosság szintje alatti” területében vannak eltemetve. A meditációs belső utazás révén e tudatszintek is elérhetővé válnak, így az ott tárolt információk feldolgozhatók, s ha szükséges, terápiás céllal elemezhetők. Lelkünkben így az előző életeinkből hozott szerepszemélyiségek élnek.  A jellemük szerint  hordozott hiedelmeket gondolatokat magukkal hozzák jelen életünkbe  is. Ezeket a kozmosz a jelen életben pontosan a megfelelő pillanatban aktiválja, "helyzetbe hozza", ami az életeseményekben kritikus helyzetet teremt. 


Ki miért szeretné megtapasztalni?  
Sokan csak egyszerűen kíváncsiak előző életeikre. Többen vannak olyanok, akiknek ebben az életében vannak látszólag megoldhatatlan, vagy megmagyarázhatatlan nehézségeik. Ilyenek lehetnek például amikor valaki nem érti miért nem tud érzelmileg feldolgozni egy folyamatot az életében, vagy megmagyarázhatatlanul "rosszra fordul az élete" amelyeknek okát  valahol az elmúlt életek eseményei között keresi. 
Sokan (helyesen) úgy gondolják, hogy az ember ilyen távoli múltjának megismerése megoldást adhat, vagy közelebb vezethet a megoldáshoz. Az előző életeket feltáró utazás segítséget nyújthat. Az utazás során nem csak információs szinten tárjuk fel az előző életeket, hanem megkeressük azokat az összefüggéseket, amelyek a jelen életben tapasztalható nehézségek okozói lehetnek. A kezelésekkel számos olyan érzelmi és mentális zavar is enyhíthető, illetve megszüntethető, mint például a szorongás, a pánikbetegség, a hangulatzavar, a depresszió, önértékelési zavarok, a stressz-tünetek, álmatlanság, krónikus fejfájás, idegkimerültség stb.

Miután megbeszéltük, vagy feltártuk milyen probléma miatt szeretnél előző életeidbe tekinteni, elkezdődik az utazás.

Az utazás menete

Az utaztató segítségével végzett, energetikailag támogatott, érzelmi szintű utazásban vesznek részt a kliensek, amely a már említett tudatalatti területek tartalmát tárja fel.
A folyamat teljesen biztonságos, a résztvevő, mintha egy filmet látna, egy belső „vásznon” nézi végig a tudatalattiban tárolt, de adott alkalommal aktuálisan felszínre hozott információtartalmat. Az "utazó" mindig elkülönült szemlélője az eseményeknek, képes különbséget tenni a jelen valóság és a múltban lezajlott események között, ugyanis nincs hipnózisban. A páciens és az utaztató közvetlen és folyamatos kapcsolatban állnak egymással, s rendszeresen kommunikálnak az utazás alatt. Így a kezelésben résztvevők teljes biztonságban érezhetik magukat és minden nehézség nélkül „térnek vissza” a jelenbe, tekintve, hogy tulajdonképpen el sem hagyták azt. 

Az utazás során az adott esetben előhozott korábbi életek olyan paramétereit kutatjuk fel, mint például: 

 • Az utazó azonossága, neve a kora.
 • Neme a lakhelye az emberek akik körbeveszik: az utazás során az utazó be tudja azonosítani az előző életek és a jelenlegi élete azonos szereplőit, így megértheti kivel milyen karmikus feladat köti össze.
 • A foglalkozás elevenébe vágó pillanatok.
 • Főbb életesemények, fordulópontok.
 • Emberi kapcsolatai, annak vizsgálata, hogy volt-e valaki a környezetében, aki a jelen életének is része? 
 • Megoldatlan problémák, meghatározó érzelmi élmények, amelyek a jelen életre is kihathatnak.
 • Nagyon fontos a megbocsátás gyakorlása is az utazás végén, akár másokról, akár magunkról van szó, ugyanis a bosszúvágy és a bűntudat is a karmikus láncolatban tart bennünket.
 •  Bármi tanulságos esemény, hasznos konklúzió, amely segítség lehet a jelen életében.
Mit érzel majd az utazás alatt?

Általánosságban elmondható, hogy a tapasztalat, amit az utaztatásban résztvevő személy átélhet az a következő kategóriák valamelyikébe sorolható: 

1.) Egyáltalán semmit sem tapasztal a kezelés alatt, már ami az előző életekre vonatkozó élményt illeti. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, amikor nem készült még fel érzelmileg a rá váró élményekre. Ilyen esetben érdemes 3-4 théta-meditációs konzultáción részt venni az utazást megelőzően.

2.) Az elmúlt életekből felmerülő homályos képek jelennek meg, amelyek egymással való kapcsolata nem teljesen kifejezett. Ez is sokszor segít a meglátásokban, mert szimbolikája elvezethet a krízis okához.
3.) Képek, jelenetek, színhelyek jelennek meg, amelyek először homályosak, majd egyre jobban kitisztulnak, ahogy az 1,5-2 órás utazás halad előre. 
4.) Az utazás folyamán teljesen részletes tapasztalás zajlik világosan értékelhető helyszínekkel, képekkel, érzelmekkel, de mindezt az eseményektől elkülönülten, mintegy „tanúként” éli át az utazó.
5.) A teljes „ottlét” élménye valamennyi érzékszerv intenzív működésével együtt. 

A hozzám forduló emberek élményeinek nagy része a 3. vagy a 4. kategóriába tartozik.  Mindazok, akik számos félelemmel és ellenállással rendelkeznek az új dolgokkal szemben, ők nagy valószínűséggel az 1-2 kategóriájú élményt fogják tapasztalni az első alkalommal. 

A legtöbb, nyitott gondolkodású ember még az aktuálisan fennálló izgatottsága mellett is, komoly élményekre számíthat. 
Ugyanis, ha egy fájdalmas eseményre pont úgy nézünk rá, ahogyan történt, akkor az többé nem lesz hatással felettünk, hiszen mindent tudunk már róla. 

A blokkok oldódását utazás közben sírás, vagy nevetés is kísérheti.

Természetesen a kezelésre való ráhangoltság készségében is viszonylag gyorsan lehet fejlődni, amelynek segítségével a harmadik és negyedik típusú tapasztalás már könnyedén átélhető. 


Az utaztató feladata, hogy vezesse és segítse az utazót az utazás közben és elérje, hogy az utazó belemenjen jelen életének, vagy előző életeinek feldolgozatlan, fájdalmas eseményeibe is, ezzel feloldva a fájdalmakat és szenvedéseket. 

Az utazó megtapasztalja a születés és halál körforgását, azt, hogy halála után teljes tudatossággal tovább él és a tudatához tartozik egy finom energiatest, melyben megtalálható minden korábbi élet emléke, így a lelki traumák is. Az utazó ránézhet azokra a döntéseire is, amiket több száz, vagy ezer éve hozott és mivel nem vizsgálta felül, illetve nem vonta vissza őket befolyásolják jelenlegi életét is.

Az utazás lényege tehát nem a múltba révedés, hanem az, hogy a fent lévő előző életeinket feldolgozva minél inkább a jelenbe jöjjünk.

A konzultáció rendszerint gyakorlatok, házi feladatok, egyfajta stratégia kidolgozásával zárul, melyek útmutatást adnak az oldások gyakorlatban való átültetésére.


Az utazásra való felkészülés, optimális feltételek:
Mindenképpen szánj rá időt,  s lehetőleg ne rohanj a kezelés után sehová. Az egyes találkozók néha akár 2-2,5 óráig is tarthatnak. A kezelés előtt 20 perccel már kapcsold ki mobiltelefonod.. A „rezgőre”, vagy „halkra” állított telefonok működését tudattalanul is érzékeljük. Hangolódj rá  az előtted álló nagyszerű élményre. Ne gyere éhesen a kezelésre. A mindennapok rohanásában nehéz erre odafigyelni, ezért praktikus, ha van nálad néhány keksz, gyümölcs stb., amely csillapítja éhségérzetét. Ha van lehetőséged az utazás előtti hetekben, vagy napokban hallgass egy-egy rövidebb (vagy ha van idő) hosszabb relaxációt esténként. Ez nagymértékben segíti az eredményes kezelést.


Az utaztatáson való részvétel feltételei:
 • Tiszta tudatállapot. Alkohol, kábítószer és tudatbefolyásoló gyógyszer fogyasztásának mellőzése az utazást megelőző héten.
 • Betöltött 18 éves életkor 
 • Kipihent állapot (szokásos alvásmennyiség