Házasság
A szabadság mindenkié, az élet szépMennybéli házasság:

Két ember egyesül. A láthatatlan ceremónia során egy férfi és egy nő bűvös kört húz maga köré. A körben ők vannak és az oltár. Az oltár az áldozati asztal. Bemutatják áldozatukat. Azt az áldozatot mutatják , amit korábban egymástól kértek. Az áldozatkérése így hangzik: akarlak, míg élek. Sorsukat vérrel megpecsételik. Melyből megszületik a szentlélek. A hűség, az eskü neki szól. A szabadság mindenkié. Az élet szép.


Ikerlelkek c. festmény

Földi házasság:

Egy nő és egy férfi remél valamit egymástól. Nem tudják mit, valaminek a megváltását. Az ősi bűn feloldozását. Sokszor még ezt sem találják, mert csak kergetik, végtelenül, mert nincs tudatában az ember annak, hogy mit remél. A földi házasság a démonok lakodalma. Mindvégig falnak, egészen addig, míg valaki rá nem ébred, amit remélt azt ő maga is beteljesítheti. A Földön a házasság a remények megváltsának vágya. Egy napon beteljesül. A szabadság mindenkié. Az élet szép.

2009. 04.03.