fejszöveg

...Amikor nem érted, hogy bizonyos életesemények miért ismétlődnek, vagy nem tudod, mivel vonzod magadhoz a viszályt, a haragot, a féltékenységet, a pánikot, szorongást, biztos lehetsz benne, hogy tudattalanul, valaki más gondolatai, szokásai uralkodnak feletted.

HEKA

SZAKRÁLIS ALKOTÁS ÉS LÉLEKÉPÍTÉS

A KREATIVITÁS BELSŐ ÚTJA - AZ ÉLET TUDATOS BEFOLYÁSOLÁSA
   ÉS AZ ÉRZELMI EGYENSÚLY  VIZUÁLIS MŰVÉSZETE

Az Ókori Egyiptom papjai a vallást és a mágiát szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan tudásként örökölték.. A mágia szó jelentése magában foglalta Istent, a rituálékat, a gyógyítást. Fontos, hogy mindezt az élet szentségének tiszteletével. Heka az ősvarázslat volt, az élő bizonyíték az Isteni eredetre. Az eredő forrás mágikus erejében az avatottak képesek voltak együttműködni az univerzum teremtő munkájával.

Mindez a mai ember számára nehezen érthető, hiszen az időszámítás kezdete körül a mágiát a hittől, a léleksegítéstől elkülönítették és istenkáromlást olvastak rá.

Ősi nyelven nem létezik külön a mágia, isten és vallás, mint ahogyan fekete és fehér mágia sem. Maga az élet, a fényre hangolt mágikus létezés volt istennel együtt való.  Az Ókori Egyiptomban Heka volt a kulcsa az istenek varázserejének, Heka jelentette a mágiát.  Az elmén túli csoda, ami az univerzális törvényszerűségek által valósulhat meg.
Az elme által felfoghatatlan dimenzióban létező, kreatív elme: univerzum tökéletes harmóniában megvalósuló  létezése. Az ego együttműködésével képes az ember által is érzékelhetővé tenni.

Hosszú ideje már annak, hogy az emberben elültették  a gondolat erejének varázslatát, s hosszú ideje annak is, hogy az ember fejlődik, és tudatosodik. Az emberiség a küszöb előtt áll, beléphet az ajtón, hogy méltó legyen a világmindenség teremtésében való alkotó részvételre. 

Heka az egységben élő, a kettéhasadt állapotot megelőző, fényre hangolt mágikus rend, mely az élővé lényegülés eszenciája. 

Léleképítés az a folyamat, melyben az elme gondolatainak programja nélkül teremthetünk. Az eredethez hűen, természet szeretetét átérezve, az életre hívott lény jogán,   további értéket teremtve, amely az emberi összefogáshoz és kreativitáshoz méltó. Ez a végtelen, örök, élő teremtőerőben való egységtudatos részvételt jelenti. 

A mai korban definiálható a tudat által felébresztett földön túli ösztönnek, mely  belülről buzdít a világmindenségben való harmonikus részvételre. 

Heka szó szerinti jelentése a KA (a lélek) felébresztése.  Megtörtént. A tudat fényére hangolt teremtő gyakorlata most következik.

Az örök egységtudat magja szunnyad a lélek erejében. Az elmében lakó beteg gondolatok, az emberi játszmák szülte teremtményeink elgyengülnek, mert egyre többen teszik semmissé az illúziókba vetett hitet. 
A különbözőségek illúziója, az ítéletek és az ebből fakadó félelmek korának ideje a végéhez közeledik. Az isteni örökségünk méltóságával élhetünk mindannyian. Nem feladatunk kitalálni, hogy ez milyen kell legyen. Minden pillanatban megteremtjük világunkat, s egyre többen adunk benne helyet az élet nagyságának, a szeretet áradásának is. A forma örök, akkor töltjük meg, ha felfedezzük. Az akarat szabadon választható szokás, a szabadságunk arról szól, hogy akarhatunk dolgokat, de  el is engedhetjük az akaratot, teret adva az Önfelfedezésnek.

Az ember gondolatával teremt. A gondolat szabadsága akkor fogható fel, ha képes vagyok elengedni mások gondolatait. Ezzel elengedem mások ítéleteit, hiedelmeit, félelmeit. Ez gondolat szárnyalása, ez a szeretet gyakorlása és egyben a tudat mágiája, ami új csodákat teremt.


A gyógyulás, a szabadság és a függetlenség útjáról:   

Heka szó szerinti jelentése a KA (a lélek) felébresztése. A tudat fényére hangoló gyakorlata, az árnyékaink, szűrőink, ha úgy tetszik programjaink oldása. Előremozdítja a blokkolt folyamatokat,  melyeket az elme problémának érzékel.                                        

Az egység és szabadság készen van minden emberben. Ott rejtőzik benned, tán eltakarva a félelmek szőtte fátyollal.

Egészséget és szabadságot senki nem adhat, sem pénzért, sem szívességből:
  • A gyógyító feladata, hogy segítsen meglátni hibás működéseid,
  • a Te feladatod elvállalni ezt.
  • A gyógyító feladata kiemelni téged a bűntudat mocsarából,
  • a Te felelősséged a változtatás cselekvése.
  ... ilyen módon készen állsz a segítség befogadására, készen állsz a gyógyulásra, a léleképítésre, az életerőd stabilizálására és növelésére.

 Átléptünk a régi világból az újba, a túlélő ösztön teremtésrendjéből, a tudatos létbe. Mostantól a hétköznapi ember tudása lesz a spiritualitás, a kozmikus törvények ismerete, és belátása. Ma már a tudomány fejlődése is bizonyítékokat állít az ősi szakrális erők láthatatlan, köznapi értelemben nem érzékelhető jelenlétére, mely az emberiség evolúciójában új kaput nyitott, ideje átkelni rajta.

 A felemelkedés a hétköznapi ember számára is elérhető, hiszen nem a teljes tökéletességről szól, hanem arról, hogy meglássuk és elfogadjuk önmagunkat.

A tudat alatt  bennünk élő szakrális egyéniség középpontjára ható bevilágítás hatása, valamilyen hiedelem előhívása az első lépés az egyéniségünk elfogadására. Bármi romboló erőt is találjon az ember önmagában, bizonyos lehet abban, hogy az csupán elméjének szüleménye. Tévedés. Megfelelő módszerrel megvilágítva az értelem nélkül áramló energia is tudatosan szolgálatba fogható önmaga és a világ épüléséért.

 E szolgálat során tapasztalható meg a felemelkedés, mely során mindenki átélheti, miként kommunikál az univerzummal. A felemelkedés részvételt jelent valami olyanban, amiről sokan úgy gondolkoznak odafenn van.

Hétköznapi értelemben az árnyékok, programok, aspektusok vagy szűrők aktiválódására baleseteink, betegségeink, fájdalmas életeseményeink hívják fel a figyelmünket. Arról árulkodnak, hogy bizonyos életterületeken elakadnak energiáink. Belső konfliktus és bűntudat alakult ki.
Személyiségünk bizonyos rétegei elkülönülnek és tudat alatt kezdik felemészteni az energiáinkat. Bajba jutott aspektusaink előhívása és elengedése kimozdíthat megrekedt állapotainkból. Ez a gyógyulás a felemelkedés folyamata, amikor valójában nem emelkedünk sehová, csupán oda gondoljuk magunkat ahol vagyunk. Így tudjuk a jelenbe hangolni szokásainkat és cselekedeteinket,  új dimenziókat nyitva ezzel életünkbe.

Legbelül őrizzük a kódot. A tervet arról, amit képesek vagyunk teremteni. A hétköznapi ember számára ez a kód láthatatlan, mint ahogyan láthatatlan számára az a folyamat, ahogyan letér az előre megálmodott szabad és független pályáról, így egyre inkább elveszíti a kapcsolatot önmagával.

Mindenkinek megadatik a lehetőség látni  és érezni, ha figyel, hiszen észreveheti, hogy élete a másokkal kötött alkuk sorozatában tengődik. Talán sokaknak úgy tűnik, hogy nincs szabad akarat. Van aki mégis megtapasztalná. Van aki ezt választja. Van aki felemelkedik. Van aki megreked egy időre.


Mindenkivel az történik, amit elhisz. Mindenkiben vibrál valami, amikor  a szabadságra gondol. Bárkinek lehetnek ebből belső konfliktusai, de fölteheti  magának a kérdéseket:
                                                
Azt tapasztalom, ami a szándékom?
Vajon mit csinálok pontosan, és ezzel mi a célom?
Van összefüggés a szándékom  az eredményeim és a szabadságom között?

-és Mindenki válaszokra lel...Szeretettel:   Kopcsó Andi