Forrásunk és tudatunk


Amikor azon gondolkodtam, hogy vajon az életem miért csak az ösztön bűvöletétől a tudás szabadságáig tartó utazás és a pillanat átélésének furcsa keveredése, fölfedeztem  a csőben a lyukat s ezt a választ kaptam:


Fontos fogalmak:

Forrás, ahonnan az információ nélküli tiszta energia érkezik. -Lélek
Tudat, ahonnan az energia nélküli információ érkezik. - Szellem
Elme, amin az információ áthalad. - Test, ami akármennyi dimenzióban egyszerre létezik, vagy ahogyan gondoljuk :)
Univerzum, ahol az információ energiát kap, s ezáltal megvalósul. - Egység, vagy annak torzulása
Meditáció, gyakorlás létrehozni egy állapotot, amikor az Elme (testünk) magában egyesíti a Tudat-ot és a Lélek erejét. Nevezhetjük szent tanulásnak is.
Az emberi  elme része egy magasabb rendű intelligencia elméjének. A része és egyben a másolata. Információs csatorna. Pontos másolata annak ami, vagy aki megalkotta.

Megalkotása óta elménk az úgynevezett "Tér-idő iskolában" edződik. Ez az a negyedik dimenzó, ahová "kigondolta" magát a fölöttes tudatunk. Az emberi elme az eredetéhez hasonlóan minden pillanatban létrehoz egy illúzió világot, (vetít magának egy életmozit) mert azon keresztül tudja csak értelmezni magát. A forrás ezt az illúzió világot is feltölti energiával, ám ez a világ, vagyis az életmozi nem a tér-idő pillanatban zajlik, hanem minden egyes pillanat vetített másolata csupán. Negyedik dimenziós valóságunkban nem is létezik. Az elménk gondolatalkotásának eredménye. Nagyobb részben olyan gondolatok eredményét érezhetjük át, amelyekre nem is emlékszünk. 
Az életnek látszó harmadik dimenziós vetített világból érkező információ hatására érzelmek áradnak keresztül rajtunk. Az innen származó információk hatására kialakuló érzelmek átélése után járható végig a "Tér-idő iskola" Ezen információ feldolgozása az ébredezés folyamata. 
  • Ötödik dimenzió - Fölöttes intelligenciánk, a Mester egyik rezgési szintje
  • Negyedik dimenzió - Fölöttes intelligenciánk maga képére teremtett világa: Ember
  • Harmadik dimenzió - Az Ember vetített világa - Ahogyan gondolja (Bármit gondolhat)
Az ember ösztöni félelmeiből fakadóan előtérbe helyezte az értelmét, és háttérbe szorította az érzelmeit, ez  túlélési evolúciós stratégiája. Ez annyit jelent, hogy előtérbe helyezte a Tér-Idő mozijából érkező három dimenziós információt és háttérbe szorította érzelmeit, ezzel együtt a negyedik dimenzión túli energia eredetének ismeretét is.

Az idő linearitása is az elmében futó program.  A fölöttes intelligenciának csak egy pillanat az egész elmetörténet. Ez azt jelenti, hogy az elme által felfogható élet egy anyagban kötött mítosz, méghozzá előre meghatározott történésekkel.. 
Szemlélhető úgy, mint egy istenszobor, akinek csupán neve hallatán egy legenda kel életre a gondolataink segítségével. A fölöttes intelligencia nézőpontjából  faragott szobrocskák vagyunk. Mi vagyunk akik ebbe a "szoborba" ragadva  a személyes drámánkban marakodunk az energiáért. Ha felülről nézzük a "szobrot" is látjuk, és választhaszthatunk más valóságot.

A tudás szabadságával az ember visszatérhet a Forrás energiájához. A Forrás információ nélküli tiszta energia, mely áradása közben feltölti az univerzumban található információ csomagokat. Így az emberi elméből származó információt is megtölti energiával. Ezért fontos a gondolkodásunkat szabadságra hangolni. Ítéletektől és tapasztalatoktól felszabadítani.
Az emberi elméből származó információ hangolása a jelenünkben uralkodó ítéletek és hiedelmek elengedésével végezhető el.

Nem mindegy, hogy megalkotjuk gondolatainkat, vagy ikonoknak látszó embertársainkat szolgáljuk félelemből a gondolatainkkal és tetteinkkel is.

Az ember minden pillanatban dönthet arról, hogy az illúzió világában való sodródásnak véget vet. Kapcsolatba léphet az őt létrehozó fölöttes intelligenciával, és hozzáférhet az Ősforráshoz, vagy kiszolgálja a 3D-s moziból érkező információkat és annak adja az árnyékolt forrásenergiát. Az elme elcsendesítheti a vetített zajokat és befelé figyelhet. Ezt a folyamatot nevezik meditációnak. Oda figyel, ahonnan származik. Bármely pillanat alkalmas a befelé fordulásra, és bármely pillanat alkalmas arra is, hogy az elme a fölöttes éntől információt kapjon. 

Akár  a múltból akár a jövőből kaphatunk információt, hiszen fölöttes intelligenciánk az egész filmünket látja. Egyéni feladataink szerint kapunk kiavatást a mozi-gép-ész elménkből.  A fölöttes intelligencia számára a mi jelenlegi drámánk  csupán a múlt. Sem jelene, sem jövője nincs. Már megtörtént. Az elejétől a végéig ismeri az energiáért folytatott küzdelmeinket, és pontosan ismeri annak a menetét, ahogyan a tér-idő iskolából kilépve a forráshoz eltalálhatunk. 

Minél inkább áthelyezzük az érzékelést a fölöttes intelligenciával való kapcsolatra, minél inkább befelé figyelünk a drámáink helyett, annál inkább lényünkké válik a jövő múltként való ismerete. Ez a Tér-idő iskola edzőtermének programja, és egyben a kijárata.

A forrásból érkező energia az elme által gyártott hiedelemhálón keresztül érkezik abba a dimenzióba, amit mi mindannyian kivetítünk a tér-időből az illúzió világába. Ezzel együtt a felfogható elme is magán kívül van :) ..és még ott is kap erősen árnyékolt energiát a forrástól... láthatjuk az eredményét a médiában, a reklámokban, minden olyan manipulációs kísérleten, ami elménk figyelmét megpróbálja magához irányítani.

A figyelem irányítása az egyetlen cselekvő eszköz: a fókusz iránya, ami szabad akaratunkkal választható. A magasabb rendű intelligencia az ötödik dimenzióból az elmeprogram árnyékoltsága nélkül képes fogadni a forrás energiáját, s át is adja a Tudást, aminek birtokában az ember is képes az energia áradásának utat engedni. A magasabb rendű intelligencia a Lét tanítványa. Számára tökéletes a világ és a természeti törvények működése, ez mindig a legjobb tanítója. 

Minden spirituális ismeret újabb és újabb utat enged a forrásnak, s idővel az árnyékolt energián harcoló egyének  nevetségesnek látszanak majd. Birtoklással a teljesség vágya nem elégíthető ki. 

Tudatunk fejlődése nincs az ötödik dimenzióba zárva. Mesterünk, egy magasabb rendű intelligenciája ott lakik ugyan, de érzeteink által kommunikálni tudunk magasabb, vagy ettől eltérő rezgéstartományokba is. Ezért vagyunk manipulálhatók az érzelmeink által.

 Mindaddig, ameddig a harmadik dimenzióból származó információkra hagyatkozunk, belül rekedünk önnön csapdáinkban. Olyan ez, mint amikor az ember csak az egyik orrlyukán vesz levegőt. Ha a 3-d-ben tanultunk akkor a hatodik dimenziót is  gondolat alkotta meg. Az elménk megalkotója is kizárólag az érzelmeinken keresztül kommunikál velünk. Hangok, képek, színek érzetében töltekezhetünk belőle, hogy energiaszintünket emelni tudjuk. Erre való a művészet. Akkor hozható ez a kapcsolat működésbe, ha nem szégyelljük az érzéseinket. A hatodik dimenzióból érkező sugár lehetőség a fejlődésre, ha felvállaljuk érzéseinket. Sok-sok spirituális mester engedett utat ennek a sugárnak, tanaikat követve alakultak meg az egyházak is. Mindaddig ameddig megkülönböztetjük magunkat bárkitől, vagy bármitől a vetített világban, legyen az egyetlen az bármi, vagy bárki, addig érzeteink újra és újra zsákutcába csalnak. Hogy miért? Mert aki nem vállalja érzéseit, nem néz szembe bűntudatával, és a dualutás rendszerében reked.

 Az ötödik dimenzió dualitásának megfigyelését a hatodik dimenzióra hangolt kreativitással tudjuk megvalósítani. Ebben érthető meg a kettős természet harmóniája. Ez egyben a kiút a dualitásából az egység létrájának hetedik csúcsára.


-Csináld :)

Szeretettel:
Kopcsó Andi

Információ és időpont egyeztetés:
+36 31-320 88 22 (Műterem)

Hívható: hétköznap 8-9 óráig, de van hogy nem :)

Internetes időpont egyeztetés: