MÁJUS 9.
Mágikus Újhold 
idején aktiválódó aspektusok
Aspektus..
-fényszögkapcsolat okán meglátható árnyékdarab


A kozmosz rendje szerint, az életedben bekövetkező traumák hatására különféle rejtett árnyékformáid aktiválódnak. Attól függően, milyen megvilágításból szemléled a krízis helyzeteidet, árnyékformáid  valamilyen szerepszemélyiség uralma alatt működnek.  Belső Mestered munkáját segítik a csillagok, csillagképek, amik új megvilágításból is képesek bemutatni a működésed. Az árnyék és a fény is Te vagy.   Egyedül a tanítvány felelősségén, tehát rajtad  múlik, hogy tudsz-e ezzel kezdeni valamit. Meglátod-e, honnan érkezik fény a vetületre. A kozmosz által aktivált szerepszemélyiséget, aspektust integrálhatod, vagy tovább élhetsz a hozzájuk tartozó energiák blokkolásával. 
Fontos, hogy a nemekhez kötődő gondolatalkotás független attól, hogy férfinak, vagy nőnek születtél. Úgy önmagadról, mint az ellenkező nemről való gondolatok is hatnak az életedre, így  arra biztatnálak, hogy figyelj rájuk, akkor is, ha azt gondolod, nem rólad szól..

Idővel a megvilágított vetületek megvilágított egésszé, vagyis  sugárzó egyénné állnak össze. Ebben a hónapban új megvilágításban találkozhatsz az alábbi aspektusaiddal:  • A szerető:
- árucikk, aki csupán a külső szemlélő számára próbálja növelni  értékét, ha másként nem megy, akkor meghízik. Az ilyen viselkedés oka valamilyen  belső önértékelési zavar. Amennyiben a kisebbrendűséggel ilyen módon szembesülünk kívül, fölfedezhetjük azt a párhuzamosan létező külső megnyilvánulást is, ami fölött  ítélkezünk.  Fontos tudni, hogy mindkettő mögött belső értékék vannak. Abban is, amit eltúlzol, és abban is, amit megtagadsz létezik az aranyközépút.  A munkához és az alkotáshoz fűződő viszonyodat nagyban befolyásolja, hogy alaposan átgondold miként működik benned ez a szerepszemélyiség.  • A női minta két arca:
-a gondoskodó Anya és a Teremtő együttállása
Május 9-én aktiválódik ez a problémakör és lehetőséged van felismerni önmagadban mindkettőt. Az edény, amit a fény megtölt úgy teljes, ha mindkettőt képviseled, a Teremtőt és az Anyát is. Beláthatod, hogy mindkét szereplőnek megvan a helye a lelkedben s egyként éltetheted őket. Ez a megfelelő struktúra megalkotásának ideje. Mindkét személyiség fogalmához hiedelmek kapcsolódnak negatív és pozitív jelzőkkel gazdagítva. Ezek azok a gondolatok, amik gátolják, hogy összeférhetővé váljon a két szerep.  A gondolat alkotása rajtad áll, és a kreativitásodon, hogy megtaláld milyen számodra kedves gondolatokkal vagy képes-e két személyt együttműködésre bírni.  • A benned élő dacos kisgyermek
-a dacból kitörő viharok felismerésének a lehetősége. Felismerheted azt a pillanatot, amikor egy felnőtt ember pusztító ereje áll szolgálatba a dacos gyermek háborújába. Amikor olyan érzelmi helyzetbe keveredünk, amit a gyermek korban előállt probléma során nem sikerült szeretettel megoldanunk, amikor kétségbeesésünk közepette nem sikerült megtapasztalnunk a feltétel nélküli szeretetet, akkor felnőtt korban is ez a dacos kisgyerek munkálkodik lelkünkben a tudatos, teremtő énünk helyett. Vannak szituációk, amikor az ember üzletszerűen hajlamos a dacos énjét elrejteni, pontosan azért, mert annak idején a szülei megbüntették érte. A feladat tehát nem az, hogy indulatainkat szabadjára engedjük, hanem az, hogy rájöjjünk, milyen helyzetben vagyunk erre képtelenek. A mostani együttállás szabadjára képes engedni ezeket is, majd velük együtt szabadul fel  az alkotáshoz és munkához való energia. Jelen bolygóállások szerint ezen felismerés kíván a legmagasabb tudatosságot. Ugyanis a Szaturnuszi hatásra úgy tűnik, mintha lehetetlen volna elhagyni egy előre kijelölt sorsot. Ám a dac a megfelelő helyen kiengedve, új lehetőségeket, békétlenség helyett új energiát hoz. Az új abban lakik, amit még nem próbáltunk, s nem ott van, amit elméből "csakazértis" elgondolások mentén feszegetünk.


  • Démétér és Perszephoné:
-minden embernek hiányzik az a lelkében élő gyermek, akitől valaha elfordult. Démétér és Perszephoné története hűen megőrizte azt a válságot, amit az ember életre-hívásának megtagadása hozott. Az univerzum egy napon életre hívott, s szabadon rendelkezhetsz ezzel a jogoddal. Ez az erő kimondta a szívednek, hogy élsz, ám valamikor gyermek korodban elfordultál önmagadtól, s tudatod magára hagyta ezt a belső gyermeket. Az a bizonyos erő azóta semmi mást nem tesz, csak mondogatja, hogy élsz. Cselekedeteiddel válaszolsz ennek az erőnek. Mész tovább azon az úton, melyen tőle elfordultál, vagy visszafordulsz azért a gyermekért, akit az ösztönök világában, az "alvilágban" magára hagytál?  Ezen a napon az univerzum támogatja minden életről szóló felismerésedet, új szelet kapsz az utazáshoz. 


  • Megszégyenülés:
-az ember agressziója napvilágra jut. Napvilágra kerül az is, ha szándékosan rosszindulatúan kommunikált.  A megszégyenülés oka, soha nem abban keresendő, amit-e tényről az emberek mondanak, hanem abban, aminek hatására karmikusan magára vonzotta az ember ezt a tapasztalást. A pellengértől való félelem sokszor hamis gondolatokon alapul, s amikor az ember nyíltan felvállalja tetteit, csak akkor képes arra, hogy meglássa miféle hamis gondolatok hatására cselekedett. Képességet kaphat ezen gondolatokat a sajátjára cserélni. 


  • Depresszió:
-ősi félelem a megszégyenüléstől, a bukástól való félelem. Aki dolgozni kezd vele sokszor depressziója gyökerét ragadja meg. A külső terhektől érzett tehetetlenség illúziója mögött mindig belső bizonytalanság áll, s az abból fakadó ingatagság. Valamely belső igazság elnyomása a vonzás törvénye szerint magára húzza a külvilágból érkező nyomást. Látszólag ott, kívül van az, ami tehetetlené tesz, ám a valódi ok belül, egy belső feldolgozatlan emlék, vagy gondolat. Az ember lelkében nincs helye a gonosz, pusztító gondolatoknak, s az azokat támogató képeknek sem. Eltávolításukra kiváló lehetőség az alkuról való elmélkedés, melyet tán azért kötöttél, hogy bűntudatodtól megszabadulj. Az alkut magaddal kötötted, egy aspektusoddal, melyet bűnösnek gondoltál. A bűnös párja az az áldozat, akivé magad tetted. Ha ezt a párost megleled, a depresszióból magad kiemeled.

Jó munkát kívánok hozzá!* Mágikus Újhold - Mágikus cselekedet előtt állsz, meg fogod érteni, még ha áldozatnak is érzed magad, miként teremtetted magad áldozattá. Feloldódik az a szellemi bilincs, mely meggátolta, hogy ezidáig megcselekedd.