Hold kontempláció


kontempláció jelentése szemlélődés, befelé figyelés, lecsendesedést célzó elmélkedés.

A Hold kontemplációs gyakorlata egyéniségünk kibontása során rendkívül eredményesen használható, hiszen kedves kísérőnk mérete és helyzete szinte naponta változik.

Amikor Újhold van,  találkozik a Nap és a Hold, a férfi és a nő, a szellem és a lélek, a tudat alatti és a tudat feletti. A Föld árnyéka nélkül folytatnak diskurzust arról, amiről a legtöbbet a Nap az aktuális csillagállás szerint üzen... 
Arról diskurálnak, hogy az elkövetkezendő egy hónap során miként tehetünk vizsgát, miféle próbák elé állítsanak, és mely során felismerhetjük ezekből fakadó harcainkat, vagy éppen elakadásainkat, hiszen személyiség jegyeink szemben állhatnak, és esetleg hajlandók akár kitaszítani és lázadóvá tenni lényünket.

 A Hold, mint az érzelmi életünk tudatalatti irányítója erősíti a bennünk működő állatövi jegyek közül azt amelyben a Nappal együtt áll, a vele szemben álló zodiákus által közvetített ellentmondásokkal együtt.  Ez azt jelenti, hogy az Újhold kontemplációja során tudatosítható, hogy a bekövetkező "váratlan" életesemények, igazából előre láthatóak, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ami ránk "szemben-állva" hat, az nem hozhat harmóniát. A hónap során bekövetkező életeseményeket,  az Újhold kontemplációjának tükrében tekinthetjük a puding próbájának, mércének arról, hol tartunk, miféle érzelmi hatásnak nem voltunk tudatában, ami miatt kizökkentünk a valódi harmóniából. Mit tettünk, vagy éppen nem tettünk, melyekről fogalmunk sem volt korábban.

Vannak szokásaink, reflexeink, átgondolatlan vagy éppen nagyon jól megfontolt lépéseink, melyeket valamilyen szükséglet kielégítése érdekében teszünk. Folyamatos késztetést érzünk ezekre, mert a szükséglet mögött ott lapul valamilyen félelem, olyasfajta félelem, ami valamilyen személyes ügy kapcsán meglévő aggodalomból fejlődött tovább. Ezek a szokások elménk számára vak foltok. Nem figyelünk rájuk, képtelenek vagyunk érzékelni őket. Amikor mások próbálnak szembesíteni vak foltjaikkal, egónk azonnali parancsot ad a hárításra, hiszen a félelem az mely az egót táplálni képes. Ha a félelem megszűnik, az egó meghal. Jaj! :) 

Az állatövi jegyek az egó, a bennünk lakó állati, túlélő ösztön működéséhez, éltetéséhez szükséges személyiségvonásokról mesélnek. A csillagos égen is megtalálhatók ezek, melyeket egymás utáni sorrendben a szellemünket tápláló Nap az év során végiglátogat. A horoszkópból ismert tizenkét zodiákust lelki életünkre befolyást gyakorló Hold  is körbejárja,  Újholdkor a Nappal együtt-állva, a Napjegyben tartózkodik, Teliholdkor pedig éppen a vele szemben állóban, így a nappal is szemben. Útja huszonnyolc napig tart.

Így történik, hogy Újholdkor csöndes lehet az elme. Csöndes azért, mert a Hold, nem tükrözi a Nap fényét  a Föld (lakó) felé. Amint kilép erről a tengelyről azonnal munkába lát, s elkezdi a közvetítést. Életeseményeken keresztül. Azért így, mert mi magunk teremtjük azokat, ám lelkünk isteni magunk, nem képes erre önállóan mindaddig, ameddig függetlenné nem válunk tükreinktől. Ahogyan azokat elhagytuk, úgy a Hold tükrözése már nem hat, az elméből kilépve a Nap által jelképezett isteni szikrával együttműködve szabaddá válik a lélek. 

A Hold által működtetett életesemények/tükrök két jelentős szakaszra bomlanak. Az első szakaszban fölerősödik a hatás. Növő Hold. Telihodra éri el maximumát, ezért is jellemző ekkor leginkább az agresszió, hiszen érzelmi, ösztöni hatásokról beszélünk, illetve azok befolyása által öntudatlanul teremtett eseményekre. 
A második szakaszban elfogy a Hold, így ez a hatás csökken. 

Amikor a Holdat hívjuk segítségül a befelé figyeléshez, az első szakaszban felismerhetjük  vak foltjainkat, ha tudjuk mit keresünk úgy könnyebben. Érdemes az aktuális Napjegy személyiségvonásaira koncentrálni, mert azok és a vele szemben állóból következő ellentmondások mutatkoznak meg legerősebben. A teliholdkor érezhető feszültség elmarad, ha az ember tudatosan figyeli az eseményeket, ha a Teliholdat nem érzelmileg éli meg, hanem úgy tekint vissza az eltelt időszakra, mint aki a teljes képet látja. Ezután a második szakaszban, a Hold hatása csökkenni kezd, így a meglévő energiát tudatosan fordíthatjuk a fölösleges, félelemből fakadó szokások elhagyására, elengedésre, illetőleg mindazon lépések megtételére, melyeket korábban félelmeink gátoltak.

Hold kontemplációjának meditációs gyakorlata:

A gyakorlatnak gyógyító hatása van, de hétköznapi gyakorlatiassággal is használható.

A kontemplációt korán reggel jó végezni, vagy este közvetlenül napnyugta előtt, vagy hideg időben.

1. Szögezd tekinteted mereven a Holdra.

2. Hunyd be a szemed és engedd, hogy a fény a fejedbe jusson. Érezd, amint megtelik arany világossággal.

-Képzeld el, hogy a két füled hegyét a fejed tetején átívelő vonal köti össze. Mint egy hajpánt a bőrödbe, vagy a koponyacsontodba épülve. Koncentráld a figyelmed erre a vonalra, egészen addig, míg jól kivehetően bizseregni kezd ez a vonal. Ezután a fejtetődre fókuszálj. A bizsergő vonal csúcsán a fejtetőd közepén képzelj el egy  kinyíló rózsát. Ezen keresztül engedd a fényt a fejedbe jutni..

3. Végül érzed, ahogyan a fény elárassza a nyakat, a vállat, a felsőtestet, majd az egész testet.

Az így beáramlott fényt használhatod a meridiánok feletti gyógyító meditálásra, irányíthatod meglátásaid gazdagítására, a mindennapok során tudatosodásod hatékonyságára. A gyakorlat eredményeként Rádköszönő életeseményeket üdvözöld Mágikus eseményként, amelyet segítségül hívtál, hogy meséljenek rólad.. 

Olvasd el ezt is! : Mágikus Újhold